Контролни зали

Телекоми

контролни зали в телекоми

Анализ, визуализация, управление

Поради все по-бързата промяна на информационните и комуникационни технологии, трябва да се анализира, визуализира и контролира все по-голямо количество информация. Със своята надеждност, гъвкавост и удобство, решенията на BARCO за контролни зали при телекомите са станали обща комуникационна основа в модерните мрежови операционни центрове (NOCs) за фиксирани и мобилни телекомуникационни оператори.

Пълен набор от решения за визуализация

Решенията на BARCO за контролните зали обхващат видео стени със задно прожектиране,  LED панели и широкоформатни LCD дисплеи и съответните контролери и софтуер. Като лидери в професионалната визуализация, BARCO има възможност по оптимален начин и в детайли да възпроизведе цялата информация на екрана. Решенията на BARCO са надеждни, оптимизирани са за 24/7 приложения при критични ситуации, с гаранционна подръжка и наличие на части и обслужване за целия период на работа на продуктите.

Визуализация в мрежа

Решението за мрежова визуализация, разпределяне на данните и видео картината от произволен източник към произволно място чрез съществуващата TCP/IP мрежа, представлява  надеждна основа за телекомуникационните контролни центрове.