Контролни зали

Видео наблюдение / сигурност Зала за видео наблюдение

Наблюдението, анализът и разпределението на информацията от камерите за наблюдение и датчиците подпомагат до голяма степен обществената безопасност. Пълен поглед върху ситуацията е задължителен както за целия град, така и в отделните сгради. Продуктите и услугите на BARCO дават всички необходими инструменти за осъществяване на това наблюдение и осигуряват безопасността на интелигентните градове.

Решения при наблюдение на критични ситуации

Решенията на BARCO са идеални при 24/7 наблюдение в критични ситуации. Благодарение на висококачествени екрани, видеостени със задно прожектиране, графични контролери и уеб базиран софтуер за управление, операторите получават пълна картина от всички системи и камери за видео наблюдение. Софтуерът за управление, включващ и възможности за привличане на вниманието на операторите, сигнализира за най-критичните ситуации.

Визуализация в мрежа за неограничена гъвкавост

Големината на контролната зала за наблюдение се определя от потребителя и може да бъде от няколко LCD дисплея до голяма стена, показваща изображенията от стотици камери. Решенията за мрежова визуализация на BARCO дават възможност за голяма гъвкавост: данни от неограничен брой източници в произволен формат могат да се разпределят към неограничен брой  системи за визуализация, в рамките на една сграда или на произволно място по света, като се използва стандартна TCP/IP мрежа.