За нас

Фирма Ебраско е партньор на един от световните лидери в областта на системите за визуализация - Barco. Oсновните дейности на фирмата включват проектиране, доставка, инсталиране и поддръжка на системи за визуализация. За последните 10 години фирмата има реализирани ключови обекти, в това число пет контролни зали в Национална Електрическа Компания, Виваком, Мобилтел, видео стена в студиа на Нова Телевизия и Македонска радио телевизия, видео стена в Национална Електрическа Компания Македония (МЕПСО) и други.

 

About us

Ebrasco Ltd is partner for Bulgaria and Macedonia of one of the world leaders in visualization systems - Barco. The main activities of Ebrasco include design, delivery, installation and maintenance of visualization systems. In the last 10 years the company has realized key projects including five control rooms at the National Electrical Company, Vivacom, Mobiltel, NovaTV, MRT, MEPSO and others.

barco company presentation

Нашите партньори

Barco e глобална технологична компания, която проектира и разработва решения за визуализация в различни професионални области: контролни зали, цифрово кино, здравеопазване, медии & забавления, симулации & виртуална реалност.
Иновативните хардуерни и софтуерни решения интегрират всички аспекти на работата с изображения, от получаване и обработване на картината, до изображението и управлението й.

 

Our partners

Barco is a global technological company that designs and delivers visualization solutions in different areas: control rooms, digital cinema, healthcare, entertainment, simulation and virtual reality.
The innovative hardware and software solutions integrate all aspects of working with images and video, from capturing and processing of the picture, to visualizing and controlling it.