eso refРеализирани проекти

Национална Електрическа Компания - Енергиен Системен Оператор

5 видео стени със задно прожектиране от тип GH1

Мобилтел

видео стена със задно прожектиране от тип GH1 neocom ref

Виваком

видео стена със задно прожектиране от тип GH1

Нова Телевизия

видео стена със задно прожектиране от тип OVL

Македонска Радио Телевизия

видео стена със задно прожектиране от тип OL521

Македонска енергийна компания MЕПСО

видео стена със задно прожектиране от тип OVL