Контролни зали

Решения за различни индустрии

Нефт & газ

Визуализация и анализ

Решенията на BARCO показват цялата съществена информация, като се започне от най-ниските нива на подземните проучвания  и се стигне до продажбата на нефтени продукти. Тези решения ви помагат да разберете по-добре наличните данни и предлагат най-добрите инструменти за взимане на оптимално решение. Що се отнася до околната среда, решенията на BARCO осигуряват във всеки момент безопасността на инфраструктурата и екипа ви.

Следене на производството и транспорта

Наборът от решения на BARCO за контролни зали е добър пример за следене както на производството, така и на транспорта на газови и нефтопродукти. Контролерите и софтуерът за управление се допълват не само от модули за видео стени, но и от LED панели и широкоформатни LCD екрани.

Други решения за петролния сектор

Освен решенията за контролните зали, BARCO предлага набор от продукти за виртуална реалност при подземните проучвания на находища.

индустрия

Ютилити компании и управление на процесите

Проектирани за критични ситуации, в приложения 24/7

Доставчиците на комунални услуги са отговорни за осигуряването на жизнено важни услуги за обществото и индустрията, напр. електро и водоснабдяване. За да се гарантира по най-добрия начин производството и снабдяването на потребителите, BARCO предлага визуализация на всички динамични данни - от подробна информация за мрежата до топографски преглед на обслужваната област. Решенията ни за контролни зали осигуряват на операторите необходимите инструменти за изпълнение на критични за работата на системата задачи 24/7.

Пълен набор от решения за визуализация

Решенията на BARCO за контролни зали обхващат видео стени с гъвкава конфигурация, широкоформатни екрани, контролери за видео стените и софтуер за управлението им. Цифрови решения за работа с карти гарантират ситуационната информираност на операторите и съответно подобряване на управлението. Качествените услуги, високата ефективност и надеждните решения на BARCO са гаранция за задоволяване изискванията на клиентите.