Контролни зали

Управление на трафика

управление на трафика

Ефективен контрол, по-малко задръствания

При все по-нарастващия трафик, единственият начин да се избегнат ежедневните тотални задръствания е комплексно събиране на данни, наблюдение и планиране. Така центровете за управление на трафика стават не само по-значими, но и по-комплексни. Нарастват изискванията към системите за визуализация във всички аспекти, от дисплея до софтуера.

Възможност за бърза реакция на всяка цена управление на трафика

Модулите със задно прожектиране при BARCO видео стените, висококачествените екрани, контролери и софтуер представят визуално сигнали в реално време пред операторите, идващи от датчиците на магистралите, GPS системите и други интелигентни транспортни системи. Това позволява бързо разпределяне на транспортните средства, преодоляване на закъсненията в трафика и по-ефективно пренасочване на трафика по алтернативни маршрути.

Мрежова визуализация

Решенията на BARCO за мрежова визуализация дават възможност за гъвкаво разпределяне на неоганичен брой източници на данни и картина – не само в конкретния обект, но и на произволно място по света, като се използва съществуващата TCP/IP мрежа. Отворен софтуер за управление на видео стените гарантира безпроблемно интегриране с най-добрите съвременни решения за управление на трафик.