Продукти

Софтуер за видео стени

софтуер за видео стени

Barco предлага пълно портфолио от надеждни, мощни и лесни за потребителя приложения за управление на вашата видео стена, контролна зала и други дейности.

CMS-200

CMS пакет
Софтуер за управление на контролни зали
Софтуерът CMS на Barco е съвременен пакет за управление на контролни зали, който подобрява процеса на вземане на решение, като го прави по-бърз и ефективен. Пакетът осигурява лесен достъп до информация на операторите и отговорните за вземане на решение и им позволява да се свързват с повече източници, да проверяват как са визуализирани и да си сътрудничат по най-ефективен начин.

Свързване. Контрол. Сътрудничество
Съвременните контролни зали са комплексни мрежови пространства с все по-голям брой източници на видео и информационни данни. Ефективно сътрудничество и вземане на решения е възможно само, ако операторите и отговорните за вземане на решение имат лесен и навременен достъп до тази информация. В много случаи е необходимо информацията да бъде достъпна до много потребители едновременно.
Софтуерът на Barco е проектиран да улесни вземането на решения и да позволи по-ефективно сътрудничество там, където е необходимо да се достави информация към повече лица по едно и също време, където и да се намират.

Софтуерен пакет на Barco за управление на контролни зали

Свързване
Благодарение на мрежовата си концепцията Barco осигурява със своя CMS софтуер възможност за лесно свързване на потребителите с източниците, независимо къде е представена информацията – на малки LCD дисплеи, на видеостени или на работните станции на операторите. Тъй като всички източници са достъпни по мрежата, не е необходим специализиран хардуер за визуализиране на информацията.
Контрол
CMS пакетът на Barco осигурява почти неограничени възможности за контрол и управление на дисплеите и източниците.

Сътрудничество
Със своя CMS софтуер Barco даде нова дефиниция на сътрудничеството в контролните зали. Чрез уникалната концепция Перспективи, CMS позволява да се използва по-ефективно дисплея в контролните зали и да се споделя по-ефективно информацията, зададена от потребителя.

Визуализация и информация по всяко време, навсякъде
Благодарение на мрежовата си структура CMS позволява да се наблюдават операциите и да се визуализира съдържанието в реално време, от всяко място в контролната зала. На малки дисплеи, на видеостени или на работните станции източниците могат да се визуализират толкова пъти и на толкова места, колкото е необходимо. Освен това чрез разпределената IP инфраструктура инвестициите са по-малки, защото не се използват AV превключватели и скъпи кабели.

Ефективно използване на дисплеите
Там, където е от значение всеки пиксел, е съществено да се използва ефективно дисплея на контролната зала. CMS има съвременни характеристики, които позволяват на операторите да работят лесно с много информация и да я споделят по-ефективно. Например, операторът може да създаде персонален екран с много източници, но да изпрати към видео стената само частта от информация, която  наистина трябва да бъде споделена с групата или ръководителя.

Интеграция без рискове във вашата контролна зала
CMS е независещ от хардуера софтуерен пакет за мрежова визуализация, който е интегриран във вашата контролна зала. CMS се основава на стандартни за индустрията мрежи, сървъри, софтуер, декодиращи технологии, работни станции и видеостени.  Използването на този подход, комбиниращ проверени технологии с мрежова структура дава на системата във вашата контролна зала отлична гъвкавост.

Управление на разнообразни контролни зали

управление на контролни зали
CMS софтуерът на Barco е приложим в различни видове контролни зали. От Контрол на трафика до Контрол в комуналните услуги, Контрол на процеси и др, CMS позволява на операторите да извлекат максимума от своите комплексни мрежови контролни зали.

CMS на Barco …

… за командни & контролни приложения
CMS позволява на операторите да споделят в критични ситуации съобщения за състоянието на нещата с други системи или пък с работещи съвместно с тях центрове. Концепцията на CMS ускорява вземането на решения, защото позволява взаимно свързване на много системи и внасяне на ситуационните променливи величини от полесражението, ръководството и разположението на ресурсите. Пакетът CMS на Barco беше награден със сертификат в мрежовите системи - Certificate of Networthiness (CoN) от отдела на мрежовите технологии на Американската армия.

… за центрове за управление на трафика
CMS е крачка напред в ситуационната осведоменост. Проектиран за споделяне на информация по мрежата, CMS позволява на операторите да определят, избират и споделят своята Перспектива по отношение на моментната ситуация с другите оператори. Като се разглежда една и съща визуална информация, може по-бързо и ефективно да се координират реакциите, свързани с инцидентите по пътя. Например операторите могат да споделят мнение със своите ръководители, или пък мненията в брифинг-залите да бъдат споделени с персонала на място. Почти всеки източник може да бъде визуализиран, включително видео, уеб-страници и приложения. Благодарение на API, предаваните съобщения могат да бъдат лесно интегрирани в приложения на трета страна.

… за центрове за комунални услуги и управление на процесите
При управление на динамични процеси е съществено бързо да се получи правилната информация и да се сподели с експерти и ръководители. CMS внася тази гъвкавост по интуитивен начин. Лесни връзки с локални и отдалечени дисплеи и камери създават гъвкава работна среда, която стимулира по-бързи и по-интелигентни решения. CMS позволява на операторите в залите за контрол на процесите да се свързват лесно и да наблюдават и споделят отдалечени и локални ресурси в групов дисплей.

 

Източници, които се поддържат:
Аналогови и цифрови PC (DVI & RGB)
• Screen scraping на сървъри за Unix и Microsoft Windows, работни станции и приложения
• Web базирани приложения, портали и интернет
• Управление на приложения върху дисплеи
• Аналогово видео
• Streaming video, вкл. потоци данни MPEG2, MPEG4, H.263, H.264 и JPEG2000
• Пълна подръжка на различни видео формати, файлове или потоци данни, чрез използване на технологията Microsoft Windows Media Player

CMS софтуерът е напълно съвместим със Серията контролери PWS на Barco