Контролни зали

Един от ключовете към "умното" бъдеще в боравенето с визуална информация контролна зала

С колкото повече данни разполагате, толкова по-добри решения ще взимате

Комбинирайки бази данни и информация от много различни източници ще даде по-добро разбиране на ситуацията в даден момент. По тази причина събирането, предаването и следенето на данни ще става все по-важно. Barco, като водещ доставчик на решения за визуализация и предаване на данни по мрежа, ви дава едно по-умно бъдеще. Фирмата осигурява надеждни елементи за изграждане на системи за визуализация в контролни зали с приложение в управление на трафика, сигурността и телефонията, до системи за управление на производствени процеси.

Точният поглед при управление на данни и изображения

Нашата мрежова система за визуализация се грижи за предаване на информацията в реално време. Всякакво количество данни може да се предаде от едно място на друго, както и да се изобрази на произволен екран. Голямата гъвкавост на системата дори позволява споделяне на информацията в отделни частни мрежи, за да може например полицията и болниците да споделят информация, която желаят, по един сигурен начин. Това окуражава сътрудничеството между различни обществени служби и надгражда общата интелигентност на системата.

Вашето индивидуално решение от пазарния лидер в контролните зали

Barco е глобален пазарен лидер в проектирането, оборудването и интегрирането на решения за контролни зали, за всеки пазар и среда. Благодарение на опита си в стотици успешни инсталации на година, от всякаква големина, Barco ще може да ви помогне при определяне на нуждите ви, при проектиране на идеалното решение и при поддръжката ви с всякакви услуги. Вие имате идеята, Barco ще ви помогне да я реализирате!

Центрове за аварийно реагиране видео стена

Гъвкави решения за центровете за аварийно реагиране

Решенията и технологията на Barco за центровете за аварийно реагиране предоставят редица предимства за информационното управление, комуникацията и ръководенето при кризисни ситуации, решавани от нашите клиенти на правителствено ниво, в отбраната и промишлеността. Като водещ експерт при гъвкавите и критични за изпъление на мисията продукти и софтуер за визуализация, Barco е разработила решения за бързо изграждане на тактически центрове за анализ, центрове за наблюдение 24/7, кризисни щабове, заседателни зали и военни командни центрове.

Мрежова визуализациямрежова визуализация

Нашето решение за мрежова визуализация разпределя данни от датчици и картини от всякакви източници, към всички точки в съществуваща TCP/IP мрежа, и изгражда надеждна база за центровете за аварийно реагиране. Изпитаните софтуерни и решения за изобразяване, проектирани за критични 24/7 приложения, представляват останалата част от нашия пакет за центрове за аварийно реагиране.

Решения за различни индустрии

Телеком

Видео наблюдение / сигурност

Управление на трафика